Splošni pogoji

Predgovor
Podjetje Potepuh d.o.o. je podjetje, ki se ukvarja s prevozi oseb. Ponujamo storitve prevoza od doma, hotela, itd. do želenega letališča, železniške postaje, naslova, prireditve, itn. Vse dogovorjene destinacije v Sloveniji ali v tujini, so na splošno sklenjene destinacije po predhodnem dogovoru.

Potepuh d.o.o.
Žibertova ulica 26A,
1000 Ljubljana
Tel. št.: +386 31 003 800
E-naslov: info@igoline.com
Davčna št.: SI 53871197
Matična številka: 6943217000
Datum vpisa subjekta v sodni register: 28.10.2015
Registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana
Srg številka: 2015/43380
IBAN SI56 6100 0001 1961 417 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.)
Številka licence: 013625

Podjetje Potepuh d.o.o., si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni pogoje poslovanja, ki so navedeni v nadaljevanju (spremembe obstoječih predpisov, cen).

Prav tako vas pozivamo, da pazljivo preberete naše pogoje poslovanja.

1.člen – Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: splošni pogoji)
Opredeljujejo pogoje prodaje in nakupa storitev posredovanja in organizacije prevozov, obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb, kot kupcev, pri naročanju storitev, sklepanju pogodb za storitve. Na osnovi splošnih pogojev se stranki dogovorita o pravicah in obveznostih obeh pogodbenih strank v poslovnem odnosu, kjer podjetje Prevozi oseb, Potepuh d.o.o., Žibertova ulica 26A, 1000 Ljubljana posreduje in organizira prevoze oseb ( v nadaljevanju: iGOline), NAROČNIK pa naroča in kupuje storitev posredovanja in organizacije prevoza oseb.

2.člen – Opredelitev pojmov
Spletni portal www.iGOline.com ter zaščitena blagovna znamka “iGOline” sta v lasti in upravljanju družbe Potepuh d.o.o., Žibertova ulica 26A, 1000 Ljubljana, ki izvaja: Lastne prevoze, Prevoze drugih prevoznikov, Organizirane izlete drugih turističnih agencij. iGOline vedno nastopa kot informator opcij, NAROČNIK pa kot koristnik prevoza oziroma posredovane storitve. iGOline v določenih primerih nastopa tudi kot organizator lastnih prevozov – PREVOZNIK. iGOline je pridobil licenco št. 013625 za opravljanje prevozov pri OZS. iGOline v določenih primerih nastopa kot posrednik drugih organizatorjev prevoza. NAROČNIK je vsaka pogodbena stranka oz. NAROČNIK storitve iz ponudbe iGOline. NAROČNIK je hkrati tudi plačnik storitve. NAROČNIK prevoza koristi kapacitete vozila skladno s specifikacijo navedeno v splošnih pogojih. POSREDNIK je posredniško podjetje, ki je istočasno tudi NAROČNIK, ki ni končni uporabnik storitve, ampak naroča storitev v imenu drugega. POSREDNIK je lahko turistična agencija, hotel, turistično-informacijski center ali druga pravna oseba. DRUGI PREVOZNIK je izvajalec prevoza, ki ga iGOline posreduje. Vsi DRUGI PREVOZNIKI, ki jih iGOline posreduje, so pogodbeno zavezani spoštovati splošne pogoje iGOline. V primeru posredovanja linijskega prevoza veljajo splošni prevozni pogoji za prevoz potnikov in prtljage v linijskem cestnem prometu DRUGEGA PREVOZNIKA in Zakonom o prevozih v cestnem prometu . PREVOZNA POGODBA je pogodba, kjer se PREVOZNIK zavezuje, da bo NAROČNIKA ali njegovega potnika prepeljal do določenega kraja, NAROČNIK pa se zavezuje, da bo PREVOZNIKU plačal ustrezno prevoznino. PREVOZNA POGODBA je sklenjena, ko potnik potrdi splošne pogoje na spletni strani iGOline.com in opravi nakup oziroma pošlje povpraševanje.

3.člen – Iskanje prevozov in cena
Iskanje ponujenih prevozov in cene, rezervacija, plačilo in potrditev poteka preko spletnega portala www.iGOline.com. V procesu rezervacije prevoza mora NAROČNIK vpisati ali gre za enosmerni ali povraten prevoz, število oseb, datum prevoza in uro odhoda. Vsi podatki vplivajo na ceno prevoza. Cena prevoza ni fiksna, ampak se določa na podlagi povpraševanja po prevozih na določeni relaciji na določen dan in uro. V primeru prevozov na letališča ali druge lokacije, od koder NAROČNIK nadaljuje prevoz z letalskim ali drugačnim prevoznikom, je pomemben predviden prihod, ki ga ponudi NAROČNIKU, ko izpolne vse potrebne podatke. Ta izračun mora NAROČNIK opraviti sam v skladu z navodili in zahtevami DRUGEGA PREVOZNIKA, kdaj je zadnji čas za prihod na odhodno lokacijo, oziroma ob kateri uri se pričakuje prihod iz letališke stavbe in možnost nadaljevanja potovanja z iGOline.

4.člen – Tipi prevozov
Po vpisu vseh podatkov, iGOline portal ponudi možne alternative na ta dan. iGOline ponuja do tri različne tipe prevozov z različnimi omejitvami in kakovostjo storitve: GO FIX, GO FLEXI, GO VIP

  • GO FIXprevoz je cenovno najugodnejši prevoz, pri katerem iGOline individualna naročila prevozov s podobnimi relacijami in podobnimi urami združuje. Ura odhoda / prihoda se prilagaja različnim potrebam NAROČNIKOV, ki so rezervirali prevoz. iGOline poskuša združevati naročila tako, da prihaja do najmanjših odstopanj od želenih časov. Prevozu se dodajajo drugi potniki. Sistem sam preračuna predviden prihod na destinacijo vendar lahko prihaja do odstopanj v tem primeru iGOline ne odgovarja za morebitne zamude na destinacijo. V primeru odpovedi se vplačan denar ne vrača.
  • GO FLEXIpomeni, da gre za prevoz, kjer NAROČNIK izbere prevoz ob uri, ki jo sam določi, in poteka ob že v naprej določenih lokacij pobiranj do destinacij, ki so v naprej določene. Prevozu se dodajajo drugi potniki. Sistem sam preračuna predviden prihod na destinacijo vendar lahko prihaja do odstopanj v tem primeru iGOline ne odgovarja za morebitne zamude na destinacijo. V primeru odpovedi se vplačan denar ne vrača.
  • GO VIPpomeni, da gre za prevoz po naročilu NAROČNIKA ob urah, ki jih želi NAROČNIK, ki poteka od naslova odhodne lokacije do naslova na destinaciji po željah NAROČNIKA. Prevozu se ne dodaja drugih potnikov. Ko izberete uro odhoda vam napiše tudi predviden prihod na cilj. V primeru izrednih razmer iGOline ne odgovarja za morebitne zamude na destinacijo. NAROČNIK lahko rezervacijo do 12 ur pred odhodom prekliče in dobi polno povračilo plačanega denarja. Prevoz vključuje: vkrcanje in izkrcanje po želji na večih lokacijah s tem da se cena lahko spreminja glede na lokacijo vkrcanja oziroma izkrcanja.

5.člen – Rezervacija, plačilo in potrditev
Pri izpolnjevanju spletnega obrazca za rezervacijo oz. povpraševanje, NAROČNIK navede ure, datume, morebitne lokacije vkrcanja in izkrcanja ter v primeru nadaljevanja prevoza z letalskim prevoznikom še številke letov ter ure odhoda oz. pristanka letala pod opombe. NAROČNIK mora v spletni obrazec vpisati tudi svoje podatke (ime, priimek, naslov, mobilna telefonska številka, e-mail) ter morebitne opombe. Ko so vsi podatki vpisani, NAROČNIK potrdi še splošne pogoje. Po prejeti rezervaciji oz. prejetemu povpraševanju, iGOline NAROČNIKU posreduje ponudbo za prevoz v obliki predračuna. iGOline rezervacijo dokončno potrdi šele po prejetju nakazila. V kolikor se kapacitete vozil predčasno (pred nakazilom) zapolnejo, iGOline prevoza ni dolžan potrditi in izvesti. iGOline ni obvezen nuditi storitev nikomur, ki ne soglaša s temi splošnimi pogoji. V kolikor NAROČNIK prevoza ni rezerviral preko spletnega obrazca se šteje, da je s temi splošnimi pogoji poslovanja seznanjen in da se z njimi strinja, saj so javno objavljeni na spletni strani www.iGOline.com.

6.člen – Sklenitev pogodbe
S plačilom oz. nakazilom zneska na naš transakcijski račun, je pogodba sklenjena in prevoz potrjen. iGOline se zavezuje, da bo prevoz izpeljan s strani iGOline ali DRUGEGA PREVOZNIKA. iGOline si pridružuje pravico ponudbe denarnega nadomestila namesto izvedbe prevoza in povrnitev stroškov. V primeru, da NAROČNIK to ponudbo pisno sprejme, iGOline ni več zavezan k izvedbi prevoza. iGOline ne opravlja prevozov oseb mlajših od 15 let (brez spremstva ali pooblastila skrbnika) in živali (brez spremstva in/ali predhodne odobritve).
Ko naročnika ne uspemo pravočasno odpovedati je to takrat, ko dobimo veliko odpovedi in posledično nimamo zagotovljenega prevoza, takrat probamo urediti naročniku drug prevoz (vplačati pri drugem prevozniku) to je mišljeno, kot denarno nadomestilo. V primeru da ne uspemo urediti nadomestnega prevoza uredimo vračilo vplačanega transferja.

7.člen – Odpoved, sprememba ali zamuda s strani NAROČNIKA
Odpoved naročila z delnim povračilom vplačanega denarja je mogoča le v primeru GO VIP, kjer je odpoved bila sporočena v manj, kot 12urah pred odhodom. iGOline ne sodeluje z letalskimi in drugačnimi prevozniki in pogodba o prevozu med NAROČNIKOM in iGOline je neodvisna od letalskih in drugačnih prevoznikov, s katerimi ima NAROČNIK tudi sklenjene pogodbe. To pomeni, da v primeru zamud letalskih in drugačnih prevoznikov iGOline ni dolžan čakati na NAROČNIKA in je, v primeru daljše zamude letalskega ali drugačnega prevoznika pogodba med iGOline in NAROČNIKOM odpovedana. Daljša zamuda pomeni dlje kot 15 minut in 2 uri v primeru GO VIP prevoza. Enako velja v primeru drugih nepričakovanih sprememb, kot so: rekrutacija prihoda letala na drugo letališče, kot je bilo rezervirano, zamuda letala zaradi napačno vpisanih ur. V primeru odpovedi pogodbe že vplačanega zneska iGOline vrača ali ne vrača v skladu s temi splošnimi pogoji. Sprememba naročila je mogoča brez doplačila le v primeru GO VIP prevoza.

8.člen – Obveščanje potnikov
iGOline obvešča javnost o novih relacijah, akcijskih cenah in drugih novostih preko občasnih e-poštnih kampanj. iGOline z objavo teh splošnih pogojev na svoji spletni strani objavlja: način posredovanja informacij o prevozu NAROČNIKA/potnika, potek vožnje, varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem NAROČNIKOV/potnikov v vozilu, možnost izključitve NAROČNIKA/potnika, način vstopa in izstopa ter prevoz prtljage.

9.člen – Informacije o prevozu
Dan pred odhodom potrjenega prevoza voznik PREVOZNIKA oziroma predstavnik iGOline pošlje sms na mobilno telefonsko številko ali e-pošto na e-naslov NAROČNIKA/potnika in se dogovori za točno uro in lokacijo vkrcanja, če prevoz to glede na potrjeno in plačano rezervacijo zahteva.

10.člen – Potek vožnje
Začetek vožnje je definiran s trenutkom, ko NAROČNIK/potnik zasede svoje mesto v vozilu in ko voznik fizično začne s premikom vozila v smeri dogovorjene destinacije. Prekinitev vožnje med začetno in končno destinacijo pomeni postanek, pri čemer vozilo zapustijo vsi potniki. Na krajših poteh do 250 Km je predviden postanek do 10 min, ter do 30 min na daljših poteh. Za postanke, ki bi trajali dlje, se voznik vsakokratno dogovori o postankih z/s NAROČNIKI/potniki, pri čemer je potrebno soglasje vseh. Ob prepogostih postankih na izrecno željo NAROČNIKOV/potnikov voznik in iGOline ne odgovarja za morebitne zamude na končno destinacijo. Konec vožnje nastopi takrat, ko na končni destinaciji vozilo zapustijo vsi NAROČNIKI/potniki.

11.člen – Izredne prekinitve vožnje in odpoved s strani iGOline
Če je prevoz prekinjen zaradi vzrokov, za katere NAROČNIK/potnik ne odgovarja, ima NAROČNIK/potnik pravico:
• zahtevati, da ga iGOline z drugim primernim prevoznim sredstvom prepelje do namembnega kraja,
• zahtevati, da ga iGOline skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v odhodni kraj in mu vrne prevoznino;
• odstopiti od pogodbe in zahtevati od iGOline vrnitev prevoznine.
iGOline se zavezuje, da v primeru, če je NAROČNIK pravilno vpisal uro odhoda vendar pa zamudi nadaljnji prevoz zaradi prepoznega prihoda prevoza, ki ga organizira iGOline in za zamudo niso krive zunanje nepredvidljive okoliščine, na katere iGOline nima vpliva (okvara vozila in višja sila), niti zahteva NAROČNIKA/potnika za večkratno ustavljanje, povrne NAROČNIKU stroške opravljenega in nadaljnjega prevoza oziroma na lastne stroške zagotovi nadomesten nadaljnji prevoz. iGOline si pridržuje pravico do manjših odstopanj od najavljenih ur odhodov, ki so lahko posledica čakanja drugih potnikov, prometa in drugih nepredvidljivih dejavnikov. NAROČNIK mora odškodninsko zahtevo, opredeljeno v tem členu dostaviti na naslov iGOline najpozneje v 15-tih dneh od dneva, ko je bil ali bi moral biti prevoz končan. iGOline si pridržuje pravico odpovedati prevoz in povrniti v celoti vplačano kupnino.

12.člen – Varnost in prepovedi v zvezi z ravnanjem potnikov v vozilu
Vsa vozila, ki jih iGOline uporablja za prevoze, imajo licenco za prevoz potnikov, so ustrezno zavarovana in pregledana in so v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Nezgodno zavarovanje NAROČNIKOV/potnikov je vključeno v ceno prevoza. Dodatne dolžnosti voznika vozila nalagajo obveznost ravnanja v smislu dobrega gospodarja, tako v odnosu do vozila kot do potnikov. V primeru nevarnega vedenja potnikov, pri čemer s tem ravnanjem lahko sebi in drugim povzročijo telesne poškodbe, mora voznik zaustaviti vožnjo, ter pred nadaljevanjem vožnje zavarovati varnost ostalih potnikov in vozila. Potnik v vozilu ne sme odpirati vrata med vožnjo, metati predmetov po vozilu ali iz vozila, ovirati ostale potnike pri vstopanju in izstopanju, kaditi, uničevati ali odtujevati opreme oziroma onesnaževati vozila. Za povzročeno škodo zaradi kršitve te prepovedi je potnik odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

13.člen – Izključitev potnika iz prevoza
PREVOZNIK ni dolžan sprejeti za prevoz osebe, za katero se zaradi njenega vedenja lahko upravičeno domneva, da bo PREVOZNIKU onemogočila izpolniti njegove obveznosti do drugih potnikov. PREVOZNIK sme izključiti iz prevoza potnika, ki s svojim vedenjem nadleguje druge potnike ali ne spoštuje predpisov o javnem redu in miru, ne da bi mu moral vrniti prevoznino. Voznik ne sme dovoliti vstopa v vozilo osebi oziroma mora odstraniti iz vozila osebo, ki je nasilna ali nadležna do drugih potnikov, s svojim vedenjem predstavlja nevarnost za vožnjo ali potnike ali želi v vozilo vnesti neprimerno prtljago ali nevarne snovi. V vozila ni dovoljeno vnašati nevarnih predmetov, predvsem nabitega strelnega orožja, eksplozivnih, vnetljivih in jedkih snovi ter predmetov, s katerimi se lahko ovirajo potniki ali povzroči škoda potnikom, njihovi lastnini oziroma stvarem.

14.člen – Prtljaga

NAROČNIK/potnik je upravičen do 2 kosov prtljage v skupni teži do 27 kg in sicer 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 60x50x27 cm in 1 kos maksimalne dovoljene dimenzije 42x30x18 cm. Če teža ali dimenzije prtljage presegajo navedene vrednosti in voznik nima dovolj prostora v vozilu, sme voznik zavrniti prevoz takšne prtljage brez povračila kakršnih koli stroškov. Ob predhodni najavi/rezervaciji ter doplačilu je možen tudi prevoz dodatne prtljage oziroma prtljage posebnih dimenzij, kot na primer športna oprema (kolo, smuči, jadralna deska…), glasbeni inštrumenti, ipd. Posamezen kos prtljage lahko tehta največ 20kg. Vsa prtljaga mora biti ustrezno zapakirana, da se ne umaže ali poškoduje prtljage drugih potnikov oziroma vozila. V primeru, da ob rezervaciji dodatna prtljaga ni navedena in doplačana ali je neprimerno in neustrezno zapakirana, sme voznik prevoz takšne prtljage zavrniti, če v vozilu ni prostora primernega za varen prevoz potnikov in prtljage. V vozilo ni nikakor dovoljeno vnašanje in prevažanje nevarnih snovi in predmetov, kot so: radioaktivne snovi, eksplozivi, vnetljive tekočine, plinske jeklenke z butanom ali propanom, orožja, noži, strupi, korozivne snovi, kisline, magneti, infekcijske snovi: virusi in bakterije, droge. V kolikor menite, da ste v vozilu kaj izgubili ali pozabili lahko na našem portalu iGOline najdete obrazec Izgubljeno/najdeno za oddajo sporočila o izgubljenih stvareh in z veseljem vam bomo pomagali vkolikor smo izgubljeni predmet našli v vozilu.

Dodatna prtljaga

S seboj lahko vzameš tudi tretji kos prtljage, vendar ta ne sme presegati teže 15 kg in predvidenih dimenzij za prtljago. Vsak dodaten kos prtljage se doplača in ga moraš predhodno prijaviti po oddaji rezervacije, vendar ne prej kot 48 ur pred predvidenim odhodom. To lahko storiš tako, da pokličeš našo ekipo za podporo strankam na telefonsko številko: 031 003 800. Splošna pravica, da s seboj lahko vzameš več kot dva kosa prtljage, ne obstaja.

PREVOZNIK in voznik ter POSREDNIK in DRUGI POSREDNIK ne odgovarjajo za osebne stvari, izgubljene ali pozabljene v vozilu.

15.člen – Postopek nakupa / rezervacije
Naročnik, ki se nahaja v zavihku REZERVACIJA – AVSTRIJA lahko izbere točko vstopa, točko izstopa, datum odhoda, čas odhoda. Ima pa tudi ostale možnosti dodajat, kakor je dodatna prtljaga, otroški sedež, športna oprema. Možnost je izbrati povratni prevoz, kjer izbere v nasprotni smeri prevoz z vsemi možnostmi izbire, kakor za enosmerni prevoz. V primeru da naredi napako oz. bi rad karkoli spreminjal lahko v istem koraku naredi spremembo in se mu avtomatično posodobi. Ko se vnesejo podatki od potnika/ov se na koncu izbere način plačila, potrdi da se strinja s splošnimi pogoji. Ostane gump POŠLJI in s to potrditvijo se odda rezervacija za prevoz. V primeru da bi naročnik želel rezervirati prevoz za drugo relacijo, ki ni na voljo v tem zavihku lahko odda splošno povpraševanje (izpolne obrazec), ki se nahaja v zavihku O NAS ali pa nas direktno kontaktira preko telefona, elektronske pošte.

16.člen – Poslovna tajnost
iGOline bo vse podatke in informacije iz sklenjenih pogodb ali v zvezi z izvrševanjem sklenjenih pogodb obravnaval kot poslovno skrivnost. To določilo ne velja za podatke, ki se morajo na podlagi veljavne zakonodaje posredovati za to upravičenim osebam.

17.člen – Varovanje osebnih podatkov
NAROČNIK pooblašča iGOline ter dovoljuje, da se njegovi osebni podatki zbirajo, hranijo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo v zvezi z vsemi postopki iGOline. iGOline se zavezuje, da bo vse osebne podatke NAROČNIKOV/potnikov varoval v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

18.člen – Sklenjena pogodba
Sklenjena pogodba (naročilo) se hrani na sedežu podjetja, potrošnik jo lahko na pisno zahtevo preko elektronske pošte zahteva. Po vloženem zahtevku jo podjetje pošlje na izbrani elektronski naslov.

19.člen – Pritožbe NAROČNIKOV/potnikov
NAROČNIK/potnik se lahko pritoži glede kakovosti in načina izvajanja prevoznih storitev. Pritožbo poda NAROČNIK/potnik pisno na naslov sedeža družbe najkasneje v 15 dneh od opravljenega prevoza. iGOline se mora na pritožbo potnika odzvati v 14-tih dneh po njenem prejemu.

20.člen – Izvensodno reševanje potrošniških sporov (IRPS)

Podjetje ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Spletno reševanje sporov se nahaja na tej povezavi.

21.člen – Končne določbe
Stranki si bosta prizadevali sporazumno reševati morebitna nesoglasja, v primeru, da to ni mogoče, stranki določata pristojno sodišča v Ljubljani.

Splošni pogoji veljajo od 16.03.2021.